© PHS

informatie

Het koor bestaat sinds 19 april 2000 en heeft 59 leden en 3 ereleden (Wim Ensing, Jur Eckhardt en Mark Pepping), 19 zangers, 36 zangeressen, 2 accordeonisten, een bassist en drummer. De muzikale leiding is in handen van Jochem Weggemans. Het geluid wordt verzorgd door Sergej in´t Veen. Het koor treedt meerdere malen per jaar op, en geeft ook eigen voorjaarsconcerten en Kerstconcerten. Het repertoire is zeer gevarieerd. Evergreens, smartlappen en actuele nummers. Gezellige meezingers maar ook gevoelige luisterliedjes. Elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur repeteert het koor in Café Ensing in Peize.
voor informatie: info@paiserhopsingers.nl

historie

Wim en Grietje Ensing en Theo en Sabina Mensinga besloten in maart 2000 een oproep in de plaatselijke krant “de Hopbel” te plaatsen om zanglustige Peizenaren op te wekken zich aan te sluiten bij een koor in oprichting. Deze oproep sloeg goed aan, er werd door ongeveer 30 mensen gehoor aan gegeven. De initiatiefnemers dachten een gemengd koor te kunnen oprichten met 35 zangers en zangeressen. Om vorm aan het koor te geven, werd er een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep ging een voorstel voorbereiden, waarna de belangstellenden via de Hopbel weer bij elkaar geroepen zouden worden. Dit gebeurde op 19 april 2000. Op deze avond waren ongeveer 35 mensen aanwezig. De voorstellen van de werkgroep werden allemaal overgenomen. De werkgroepleden werden als voorlopig bestuur benoemd. Na dat officiële deel werd er die avond voor het eerst gezongen. Op 26 april 2000 werd er door het bestuur besloten om Nel Hoekstra te vragen om het koor te leiden. Dit heeft Nel gedaan, in het begin geholpen door Mieke Oosterhof, tot de zomervakantie. In juni 2000 werd Jur Eckhardt bereid gevonden om het koor te leiden. Op 28 augustus had het koor 50 leden + 3 muzikanten. Er werd om de veertien dagen, op maandagavond in Café Ensing, gerepeteerd. Sinds februari 2003 is het koor een echte vereniging. Na 10 jaar nam Jur Eckhardt het besluit om het wat rustiger aan te gaan doen. Aan het slot van het 10-jarig jubileumfeest in april 2010 wordt Jur benoemd tot erelid en wordt dan opgevolgd door de dan 18 jarige Mark Pepping. Mark wordt in 2023 opgevolgd door Jochem Weggemans,
(de oprichters Wim & Theo)